+

Lider zespołu badawczo-rozwojowego

Prof. zw., dr hab., d.h.c., inż. IGOR PIOTR KURYTNIK Zobacz więcej

Podziękowanie dla Prof. dr hab. inż. Igora Piotra Kurytnika

Ciągłość w procesach produkcyjnych. Efektywne zarządzanie mediami technicznymi, ochrona środowiska, gospodarka niskoemisyjna, inteligentne eko-instalacje i rozwiązania. Obniżenie kosztów energochłonności. Oszczędne źródła energii. Zobacz więcej

Nowe materiały napędem rozwoju automatyki

Znaczenie materiałów jest powszechne zwłaszcza w automatyce, w technice sensorowej, gdzie fizyczne właściwości materiałów wyznaczają metrologiczne parametry czujników. Obecnie na świecie znanych jest ponad 100000 materiałów inżynierskich Zobacz więcej

Materiały stosowane w wysokotemperaturowych sensorach temperatury

Zapraszamy do zapoznania się z wykładem Profesora Igora Kurytnika, na temat materiałów stosowanych w wysokotemperaturowych czujnikach temperatury, który wygłosił podczas XXIII Konferencja Automatyków Rytro 2019. Zobacz więcej

Szacowanie niepewności ilości energii cieplnej w układach pomiarowych z przepływomierzami zwężkowymi

Dla systemów komercyjnego rozliczania energii cieplnej ważne jest uzyskanie nie tylko zmierzonej ilości energii cieplnej, ale również charakterystyki niepewności tej ilości. Zobacz więcej

Diagnostyka drganiowa maszyn i zespołów maszynowych

Diagnostyka układów elektromechanicznych w przemyśle opiera się w głównej mierze na pomiarach sygnałów: napięciowego, prądowego, drganiowego, wyładowań niezupełnych oraz temperatury maszyn i urządzeń, a następnie na analizowaniu otrzymanych wyników. Zobacz więcej

Utrzymanie ruchu w przemyśle

Czwarta rewolucja przemysłowa ma zaspokoić indywidualne wymagania i aspiracje klientów, a także umożliwić rozwiązanie podstawowych oczekiwań i żądań ogółu konsumentów i nabywców, polegających na uzyskaniu większej produktywności i wydajności „na każdym etapie” działalności człowieka. Zobacz więcej

Pomiary procesowe i transmisja danych

Liczne pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych są powszechnie wykonywane na potrzeby realizowania procesów produkcyjnych. Od ich dokładności w dużej mierze zależy jakość wytwarzanych wyrobów. Z kolei transmisja danych jest niezbędna do wymiany danych między poszczególnymi urządzeniami systemów automatyki i sterowania. Zobacz więcej
Następna