+

Pomiary procesowe i transmisja danych

Liczne pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych są powszechnie wykonywane na potrzeby realizowania procesów produkcyjnych. Od ich dokładności w dużej mierze zależy jakość wytwarzanych wyrobów. Z kolei transmisja danych jest niezbędna do wymiany danych między poszczególnymi urządzeniami systemów automatyki i sterowania. Zobacz więcej

Pomiar i wzorcowanie na pełnych obrotach

O wartości badań technologicznych i ich wpływie na finalną jakość produkowanych urządzeń, wyznacznikach poziomu obsługi, zaletach tworzenia własnej segmentacji rynku, strategii działania firmy oraz ofercie Laboratorium Pomiarów Temperatury mówi Zbigniew Juszkiewicz, prezes zarządu firmy Limatherm Sensor. Zobacz więcej

Czujniki w procesie produkcji

Obecnie żaden proces produkcyjny nie odbywa się bez czujników. Czujnik jest elementem składowym każdego systemu automatyki. W zależności od mierzonego parametru czujniki odpowiadają za jakość procesu produkcyjnego, jego efektywność i bezpieczeństwo. Zobacz więcej

Osłony termometryczne. Jak wybrać najlepszą?

Czujniki kontaktowe, termopary i rezystancyjne – rzadko umieszcza się je bezpośrednio w medium, którego temperaturę mają mierzyć. W zamian są wkładane w osłony, czyli zwykle zamknięte na jednym końcu tuleje wmontowywane w rurociąg albo zbiornik, które zanurza się w cieczy lub gazie. Takie rozwiązanie ma wiele zalet. Osłony izolują czujnik od otoczenia, chroniąc go przed skutkami kontaktu z mierzoną substancją, głównie zabrudzeniem i zniszczeniem w wyniku erozji, korozji chemicznej i nadmiernego ciśnienia. Poza tym sensor można wyjąć z tulei łatwo i szybko, bez konieczności jej demontażu. Dzięki temu nie trzeba wstrzymywać procesu ani opróżniać zbiornika w razie kalibracji albo wymiany czujnika. Zobacz więcej

Metodyczne błędy pomiaru temperatury termometrem przemysłowym

W artykule przedstawiono model matematyczny termometru przemysłowego, zamontowanego w ścianie obiektu (np. rurociąg) i przeanalizowano metodyczne błędy pomiaru temperatury spowodowane odprowadzaniem ciepła wzdłuż osłony termometru. Zobacz więcej