+
news-details image
20.02.2023

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem szkoleniowym dotyczącym przewodów kompensacyjnych i ich stosowaniu w aplikacjach przemysłowych.

Przy udziale firmy HELUKABEL nasi pracownicy z Akredytowanego Laboratorium Pomiarowego przygotowali obszerną prezentację, w której omówili najważniejsze zagadnienia związane z wykorzystywaniem przewodów kompensacyjnych.


LIMATHERM SENSOR SP. Z O.O.

Tomasz Bulanda - Kierownik Laboratorium
Paweł Czamara - Kierownik Techniczny Laboratorium

Prezentacja zawiera następujące zagadnienia:

  • przeznaczenie przewodów kompensacyjnych, a rozszerzających (termoelektrycznych),
  • podstawowe pojęcia termoelektryczne,
  • kolorystyka przewodów kompensacyjnych/rozszerzających, wg obowiązujących norm,
  • izolacje przewodów kompensacyjnych/rozszerzających,
  • dopuszczalna tolerancja błędów przewodów kompensacyjnych/rozszerzających,
  • prace badawcze Zespołu ds. Innowacji,
  • metodyka badań przewodów kompensacyjnych,
  • stanowisko pomiarowe do badań przewodów kompensacyjnych,
  • analiza uzyskanych wyników badanych próbek przewodów.


Zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniem.

ZOBACZ SZKOLENIE