+

1. Introl Spółka Akcyjna

2. Introl - Energomontaż Sp. z o.o.

3. INTROBAT spółka z o.o.

4. Biuro Inżynierskie

5. INTROL PRO-ZAP Sp. z o.o.

6. IB Systems Sp. z o.o.

7. I4TECH Sp. z o.o.

8. INTROL AUTOMATYKA Sp. z o.o. sp.k.

9. RAControls Sp. z o.o.

10. LIMATHERM S.A.

11. LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

12. LIMATHERM COMPONENTS Sp. z o.o.

13. PWP KATOWICE Sp. z o.o.

14. SMART IN sp. z o.o.

15. SMART IN sp. z o.o. s.k.

16. Limatherm Sensor sp. z o.o.

17. Introl sp z o.o. (dawniej UFI sp. z o.o.)

18. PWP INŻYNIERIA sp. z o.o.

19. INTROL AUTOMATYKA spółka z o.o.

20. INTROL Automation s.r.o. (Czechy)