Wyszukiwanie

Szukana fraza: normy
1
Deklaracja Laboratorium Działalność Laboratorium opiera się na wytycznych 1. Norma PN-EN ISO/IEC 17025 “Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, 2. Norma PN-EN ISO/IEC 17000 „Ocena zgodności. Terminologia i zasady ogólne” 3. Norma PN-EN ISO 9001 “System zarządzania jakością. Wymagania”, 4. Norma PN-EN ISO 9000 “Systemy Zarządza...
2
NORMY STOSOWANE (WYBRANE) W OFEROWANYCH CZUJNIKACH TEMPERATURY Lp NUMER TYTUŁ 1  PN-EN 60751:2009 Czujniki platynowe przemysłowych termometrów rezystancyjnych 2  PN-EN 60584 -1:2014 Termoelementy - specyfikacje i tolerancje ...
NIP 737-19-66-189, Kapitał zakładowy spółki - 700 000 zł
KRS 0000201394, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wszystkie prawa zastrzeżone © by Limatherm Sensor | 2018 | Licznik odwiedzin: 4278842