Jesteśmy partnerem

Laboratorium


laboratorium pomiarów temperatury limatherm sensor

LABORATORIUM POMIARÓW TEMPERATURY AKREDYTOWANE
PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI NR AP 108 

Laboratorium jest członkiem
Klubu Polskich Laboratoriów
Badawczych POLLAB


 

Laboratorium Pomiarów Temperatury działa w strukturach firmy Limatherm Sensor Sp. z o.o. 

Historia produkcji aparatury pomiarowej i kontroli metrologicznej rozpoczęła się w 1969 roku wraz z powstaniem Oddziału Zamiejscowego Krakowskiej Fabryki Aparatury Pomiarowej w Limanowej. Wskutek zmian organizacyjnych w 2004 roku wydzielona została nowa spółka LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. Ponad 40 letnie doświadczenie w wykonywaniu pomiarów temperatury, pozwoliło na opracowanie odpowiednich procedur systemu zarządzania i wymagań technicznych, dzięki czemu świadczymy usługi najwyższej jakości zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO/IEC 17025 oraz PN-EN ISO 9001:2009.
    W 2007 roku Laboratorium Pomiarów Temperatury otrzymało Certyfikat Akredytowanego Laboratorium Wzorcującego nr AP 108, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji sygnatariusza porozumień EA MLA i ILAC MRA dotyczących wzajemnego uznawania świadectw wzorcowania, potwierdzający wysokie kompetencje świadczonych usług i spełnienie wymagań technicznych w zakresie wzorcowania.

Cel działalności

    Podstawowym zadaniem Laboratorium Pomiarów Temperatury Limatherm Sensor Sp. z o.o.  jest świadczenie usług pomiarowych na najwyższym poziomie technicznym i wykonawczym oraz w pełnej zgodzie z wymaganiami Klienta. Jakość wykonywanych usług oznacza dla nas dążenie do osiągania najwyższego stopnia zadowolenia Klienta oraz zapewnia przyszłości Laboratorium Pomiarów Temperatury Limatherm Sensor Sp. z o.o.


Zakres działalności

Laboratorium wykonuje wzorcowania zgodnie z zakresem akredytacji AP 108
 • czujników termoelektrycznych typ: J, K, S, B, R, N, T
 • czujników termometrów rezystancyjnych
 • termometrów elektrycznych (elektronicznych)
 • przetworników temperatury
 • kalibratorów temperatury
 • termometrów wskazówkowych
 • symulatory temperatury typ: R, S, B, J, K, N, T, E, RTD
 • wskaźniki (mierniki) temperatury (w tym regulatory temperatury) typ: R, S, B, J, K, N, T, E, RTD
W Laboratorium wykonywane są również wzorcowania poza zakresem akredytacji
 • Mierniki,  kalibratory wielofunkcyjne,  przetworniki,  rejestratory,  regulatory,  wskaźniki,  symulatory temperatury
 • Pomiar: napięcia, prądu, rezystancji, RTD, Pt100 termoelementu
 • Generowanie:  napięcia, prądu
 • Symulacja: rezystancji, RTD, Pt100, termoelementu
 • Legalizacja pary czujników temperatury
 • Ciśnienie ( manometry, przetworniki )
 • Mierniki i przetworniki wilgotności, termohigrometry
 • Pirometry
Dodatkowe usługi
 • adiustacja przyrządów do pomiarów temperatury
 • wyżarzanie termoelementu przed wzorcowaniem
 • wzorcowanie wtórne po naprawie czujników, modernizacji i okresowej kalibracji urządzeń
 • wzorcowania aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z wystawieniem świadectwa stwierdzającego zgodność parametrów metrologicznych urządzenia w odniesieniu do wzorca państwowego
 • innych przyrządów w ramach uzgodnień

 

NIP 737-19-66-189, Kapitał zakładowy spółki - 700 000 zł
KRS 0000201394, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wszystkie prawa zastrzeżone © by Limatherm Sensor | 2020 | Licznik odwiedzin: 5954920