Jesteśmy partnerem

Procedury compliance


W celu zapewnienia zgodności prowadzonej przez nas działalności z krajowymi i międzynarodowymi wymogami prawa oraz przepisami branżowymi, regulacjami i standardami wewnętrznymi, jak również zasadami etyki, w Grupie Introl zostały wprowadzone Procedury compliance.

Wskazane procedury są załącznikiem do zarządzenia z dnia 10.07.2020r.

Zapraszamy do pobrania i zaznajomienia się z obowiązujacymi w Grupie Introl procedurami i kodeksami:

Kodeks Etyki Biznesu Grupy Kapitałowej INTROL

Kodeks Postępowania dla Dostawców Grupy Kapitałowej INTROL

Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w Grupie Kapitałowej INTROL

Procedura antykorupcyjna Grupy Kapitałowej INTROL

NIP 737-19-66-189, Kapitał zakładowy spółki - 700 000 zł
KRS 0000201394, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wszystkie prawa zastrzeżone © by Limatherm Sensor | 2020 | Licznik odwiedzin: 5945845