przetworniki prędkości powietrza

1

::: max. zakres 20 m/s
::: pomiar z możliwością odchylenia
::: lokalny wyświetlacz /opcja/
::: wersja naścienna lub kanałowa

2

::: max. zakres 2 m/s
::: pomiar z możliwością odchylenia
::: lokalny wyświetlacz /opcja/
::: wersja naścienna lub kanałowa

NIP 737-19-66-189, Kapitał zakładowy spółki - 700 000 zł
KRS 0000201394, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wszystkie prawa zastrzeżone © by Limatherm Sensor | 2020 | Licznik odwiedzin: 5119868